disclaimer

 
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de het Palet geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. Het Palet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik en het bezoek van deze site of schade ontstaan door het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Het Palet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Ondanks het streven van het Palet om de website continu toegankelijk te maken kan deze website tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien U via onze website naar websites of bronnen van andere organisaties of bedrijven gaat, wijst het Palet U erop dat deze zijn samengesteld door andere zelfstandig opererende organisaties en dat het Palet niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van informatie te vinden op deze websites en bronnen. Het Palet geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.