Het Palet

 
Welkom op de website van Het Palet in Almelo
Naast het geven van onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd, heeft Het Palet ook een adviserende taak op het gebied van het Nederlands als tweede taal (NT2) voor kinderen tot 14 jaar.

De onderwijsfunctie voor kinderen in de basisschoolleeftijd is gericht op leerlingen die het Nederlands nog niet of nauwelijks beheersen.
Het Palet geeft onderwijs op maat; dat wil zeggen: ieder kind krijgt het taal-, lees- en rekenonderwijs op niveau aangeboden.
Klik links op de button basisschool: u krijgt dan meer informatie over onze school.


Ook hebben wij een NT2-expertisecentrum. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de tweede taalontwikkeling van kinderen. Wilt u hier meer over weten, klik dan links op de button NT2-expertisecentrum.
 

 
VRIJE DAGEN RONDOM PASEN
Van 31 maart t/m 5 april zijn alle leerlingen vrij en is Het Palet gesloten. Op dinsdag 6 april 2021 verwachten wij de kinderen terug op school.

DAYS OFF AROUND EASTER
From march 31 to April 5 Het Palet is closed and the children are not going to school. We expect the children back at school on Tuesday April 6, 2021.


INSCHRIJVEN
We merken dat er ouders zijn die wachten met inschrijven van hun kind omdat er nog geen BSN-nummer van het kind bekend is. Dit is niet nodig. Het is mogelijk uw kind/kinderen in te schrijven en op een later moment het BSN-nummer aan ons door te geven. Dus ook zonder BSN-nummer is inschrijven mogelijk!

REGISTRATION
We notice that there are parents who are waiting to register their child because the child's BSN number is not yet known. This is not necessary. It is possible to register your child / children and to provide us with the BSN number at a later time. So registration is also possible without a BSN number!


Schoolvakanties schooljaar 2020-2021/ Holidays 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021
Pasen: maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie*: maandag 3 mei 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: vrijdag 9 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021
* incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart 

 
Lieve kinderen wij missen jullie!

Bekijk onderstaand filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=BAm-P_nrzjI&feature=youtu.be